Tarantolati su MySpace Tarantolati su YouTube Tarantolati su Google+ Tarantolati su Twitter Tarantolati su Facebook FOLLOW US
I Tarantolati di Tricarico, La taranta.
translated by Francesco Semisa

Questo sito è gestito da: meldesigner.it

Privacy Policy

TIRITUPT

Track from Andamenare, the recording work of I Tarantolati di Tricarico from 2000

Tiritupt, the lyrics


Tiritupt e lagnatur
ball mamt e sorta pur
s'romp u fil ra cord
prim a mamt e ropp a sort

Tiritupt e statt cuntent
N'n ti pigghia a malincunia
a hatt r zia Maria
s'ha mangiat lu sorc mia

E tu anima bella, fior di camumella
li pregi ri li ronni sò li menn e li capell
E tu anima bella, fior di camumella
li pregi ri li ronni sò li menn e li capell

Tiritupt e lagnatur
ball mamt e sorta pur
s'romp u fil ra cord
lass a mamt e piggh a sort

Tiritupt e statt cuntent
N'n ti pigghia a malincunia
a hatt r zia Maria
s'ha mangiat lu sorc mia

E tu anima bella, fior di camumella
li pregi ri li ronni sò li menn e li capell
E tu anima bella, fior di camumella
li pregi ri li ronni sò li menn e li capell

E quann a femmna cern
lu gron adda pigghià
lu frosc ri li menn
la farina fac figghià

Anna Anna
Mett't sott a la capanna
s'la capanna chiov
mett't sott e n'n t mov

E tu anima bella, fior di camumella
li pregi ri li ronni sò li menn e li capell
E tu anima bella, fior di camumella
li pregi ri li ronni sò li menn e li capell

Mannagg auanna
Ciu sop auonn ca ven
S'a codd ia vacant
all'mpir n'n s manten

Savess la farin
m'farà li maccarun
m'mang u cuarvarul,
agrattacas l'aggia ccattà

E tu anima bella, fior di camumella
li pregi ri li ronni sò li menn e li capell
E tu anima bella, fior di camumella
li pregi ri li ronni sò li menn e li capell

Lu sciorg n'du p'rtus
ndù purtus assat' lu stà
la stt ca sap 'us
peggh u sciorg ra n'du lu p'rtus

Anna Anna
quanta pod'ci all ammm
ci nghian e ci scenn
tott l'pod'ci all menn

E tu anima bella, fior di camumella
li pregi ri li ronni sò li menn e li capell
E tu anima bella, fior di camumella
li pregi ri li ronni sò li menn e li capell

Tiritupt e l'ariulà
cumm l'amma cumbnà
l'femmen senza menn
n'n s ponn ammarità

E tu anima bella, fior di camumella
li pregi ri li ronni sò li menn e li capell
E tu anima bella, fior di camumella
li pregi ri li ronni sò li menn e li capell

Folk music

MySpace Tarantolati di Tricarico
Tarantolati di Tricarico su iTunes
Tarantolati di Tricarico su Google Play
Andamenare, dei Tarantolati di Tricarico
Tarantolati di TricaricoLa Taranta